Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Günümüzde bağımsız denetimden geçmemiş finansal tabloların güvenilirliğinden söz etmek artık mümkün değil. İşletmelerin ortakları ve yöneticilerini de kapsayan tüm paydaşlarının finansal duruma ve performansa ilişkin güvenilir bilgi elde etme ihtiyacı her geçen gün artıyor ve finansal tablo kullanıcıları için güvenilir bilgiye ulaşmak birinci öncelikli konu haline geliyor.

BAŞARMANIZA YARDIM EDEBİLİRİZ

Her işletmenin bazı kabiliyetleri vardır. Her şirket her şeyi başaramaz. Sahip olduğu insan gücü, teknoloji, üretim imkânları, finans gibi görünür ve görünmez sermayeleri, yaptıkları iş konusunda hem engel hem de itici güçtür. Önemli olan, bir şirketin mevcut kabiliyetleri ile neler yapabileceği, elindeki imkânları nereye kadar zorlayabileceği, uzun vadede ise kabiliyetleri nasıl geliştireceğidir. Yani kendi “iyi yönetim döngüsünü” nasıl çevireceğidir.

Son 10 yıldır, birlikte çalıştığımız işletmelerin kabiliyetlerini ortaya koyduğumuz, bu kabiliyetlere uygun yönetim modellerini birlikte kurguladığımız; insanlarını, düşünme biçimlerini ve iş yapma disiplinini geliştirdiğimiz 600’den fazla proje yürtttük.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ANALİZ

İşletmelerimizin mevcut durumlarını güçlü araştırma ve denetim araçlarımızı kullanarak inceliyor, şirket yönetimine tarafsız, yalın ve çarpıcı analizlerimiz ile ışık tutuyoruz.

DANIŞMANLIK

Şirket yönetimini ilgilendiren pazarlamadan üretime, satın almadan finansa kadar her konuda iyileştirici ve önleyici danışmanlık faaliyetleri yürütüyoruz.

ÇALIŞTAYLAR

1 veya 2 tam günlük çalıştaylar ile hem şirketlere özelleştirilmiş eğitimler veriyor hem de mevcut sorunların tespiti ve iyileştirmesi üzerine hızlı yol haritaları çıkarıyoruz.

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri ile İlgili Yazılar

Yönetim Danışmanlığı Partnerleri

PKFİSTANBUL
PKF Istanbul is the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

“PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
PKFİSTANBUL
PKF İstanbul, PKF Global'a bağlı bir üye olup, her biri ayrı ve bağımsız hukuki bir varlık olan PKF International Limited üye firmalarının ağıdır. Her bir üye veya yazışma firmasının eylemleri veya eylemsizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
PKF İstanbul is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
HİZMETLERİMİZSizlere neler sunuyoruz?
Son Yazılar