Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K.) Aydınlatma Metni

İŞ BAŞVURU YAPANLAR İÇİN:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, Eski Büyükdere Cad. No:14, Park Plaza, Kat:3, 34398 Maslak Sarıyer / İSTANBUL adresinde mukim PKF İstanbul SMMM A.Ş, PKF İstanbul YMM A.Ş, PKF İstanbul Yönetim Danışmanlığı A.Ş, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş., PKF İnsan Kaynakları ve Bordrolama Danışmanlık Hizmetleri A.Ş şirketleri (bundan sonra PKF İstanbul olarak anılacaktır) tarafından işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

PKF İstanbul olarak tarafımıza iş başvurusu yapan başvurucuların paylaşmış olduğu kişisel veriler iş başvurusunda bulunan kişilerin başvuru süreçlerinin yürütülmesi maksadıyla işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,” hukuki sebebi uyarınca yukarıdaki veriler elektronik ortamda ilgili kısımların doldurulması veya tarafınızca CV gönderilmesi suretiyle toplanmaktadır.

PKF İstanbul olarak tarafımızdan iş başvurusu yapan kişilerin işlenen kişisel verileri 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olan PKF İstanbul’ un Eski Büyükdere Cad. No:14, Park Plaza, Kat:3, 34398 Maslak Sarıyer / İSTANBUL’ da bulunan adresine yazılı olarak, PKF İstanbul’ a ait info@pkfistanbul.com mail adresine elektronik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklara ilişkin taleplerinizi bildirebilirsiniz.

WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ İÇİN:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, Eski Büyükdere Cad. No:14, Park Plaza, Kat:3, 34398 Maslak Sarıyer / İSTANBUL adresinde mukim PKF İstanbul SMMM A.Ş, PKF İstanbul YMM A.Ş, PKF İstanbul Yönetim Danışmanlığı A.Ş, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş., PKF İnsan Kaynakları ve Bordrolama Danışmanlık Hizmetleri A.Ş şirketleri (bundan sonra PKF İstanbul olarak anılacaktır) tarafından işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

PKF İstanbul olarak, “www.pkfistanbul.com” web sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin paylaşmış olduğu, “ad – soyad, telefon numarası, e-mail adresi, çalışılan kurum/şirket ve buradaki görevler”e ilişkin kişisel veriler, iletişim faaliyetinin yürütülmesi, talep, öneri ve şikayetlerin takibi sürecinin yürütülmesi, sirküler hizmetleri sürecinin  yürütülmesi maksadıyla işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi uyarınca yukarıdaki veriler elektronik ortamda ilgili yerlerin doldurulması suretiyle toplanmaktadır.

PKF İstanbul olarak tarafımızdan sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerin işlenen kişisel verileri 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olan PKF İstanbul’ un Eski Büyükdere Cad. No:14, Park Plaza, Kat:3, 34398 Maslak Sarıyer / İSTANBUL’ da bulunan adresine yazılı olarak, PKF İstanbul’ a ait info@pkfistanbul.com mail adresine elektronik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklara ilişkin taleplerinizi bildirebilirsiniz.

SORU GÖRÜŞ VE
ÖNERİ İÇİN

PKFİSTANBUL
PKF Istanbul is the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

“PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
PKFİSTANBUL
PKF İstanbul, PKF Global'a bağlı bir üye olup, her biri ayrı ve bağımsız hukuki bir varlık olan PKF International Limited üye firmalarının ağıdır. Her bir üye veya yazışma firmasının eylemleri veya eylemsizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
PKF İstanbul is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
HİZMETLERİMİZSizlere neler sunuyoruz?
Son Yazılar