Stratejik Plan ve Eylem Planları Hazırlığı

İç kontrol sisteminin ve uygulamasının gözden geçirilmesi ve yönetime raporlanması sağlam bir iç kontrol sistemi ve bu sistemin şirket yönetimince öngörülen şekilde uygulanması her işletmenin başarısında önemli rol oynayan bir husustur.
Faaliyet denetimi salt muhasebe işlemleri ile sınırlı olmayıp, işletmenin diğer işlevlerini de içerdiğinden uygulama alanı oldukça geniştir. Faaliyet denetiminin inceleme alanına işletmenin örgüt yapısı, üretim yöntemleri, pazarlama politikaları, bilgi işlem faaliyetleri girebiliyor.
https://pkf.com.tr/wp-content/uploads/2023/05/stratejik_plan_ve_eylem_planlari_hazirligi.png_2.png

Nereye gitmek istediğini ve ulaşmak istediği bu gelecek için neler yapması gerektiğini kaynakları çerçevesinde planlamamış şirketler, günümüz rekabet şartlarında çok hızlı şekilde geriliyor. Ülkemizdeki şirketlerin öncelikle “izlenen yol” konusunda problemleri olduğunu tecrübelerimize dayanarak ifade edebiliriz. Bu sebeple, çalışmaların Stratejik Plan ile başlaması her şirkette isabetli sonuçlar ortaya koyuyor.

Stratejik plan ve uygulama planlarını aşağıdaki aşamalardan geçerek hazırlıyoruz:

 • Mevcut durumun tanımlanması Şirketin ve sektörün mevcut durumunun bilimsel yöntemlerle tanımlanması (Kurum Analizi yapıldığında bu aşama tamamlanmış olacaktır) ve elde edilen bilgilerin tartışılması,
 • Şirketin kuruluş amacı, gelecek vizyonu, öz değerlerinin belirlenmesi,
 • Şirketin rekabet avantajının, kaynaklarının, şirketin güçlü-zayıf yönlerinin, sektörün fırsat-tehditlerinin, şirketin özyeteneklerin ve müşteriye sunulan değerlerin tam tespitinin yapılması,
 • Hedef müşteri kitlesinin ve pazardaki hedef konumlanmanın belirlenmesi,
 • Şirket sahiplerinin ve yöneticilerinin katıldığı ortak toplantı ile 5 yıllık amaçların belirlenmesi,
 • Belirlenen 5 yıllık amaçların 1 yıllık hedeflere dönüştürülmesi,
 • Hedeflere ulaşabilmek için izlenmesi gereken stratejilerin belirlenmesi,
 • 1 yıllık hedeflerin ölçüm kriterlerinin belirlenmesi,
 • 1 yıllık hedeflerin şirketin birimlerine sahiplendirilmesi,
 • Her birimin bu hedeflere ulaşabilmek için yapması gereken faaliyetleri ortaya koyması,
 • Ortaya koyulan faaliyetlerin kaynaklarının belirlenerek bütçe ile ilişkilendirilip öncelik sırasına göre uygulanmaya başlanması.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri ile İlgili Yazılar

Yönetim Danışmanlığı Partnerleri

PKFİSTANBUL
PKF Istanbul is the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

“PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
PKFİSTANBUL
PKF İstanbul, PKF Global'a bağlı bir üye olup, her biri ayrı ve bağımsız hukuki bir varlık olan PKF International Limited üye firmalarının ağıdır. Her bir üye veya yazışma firmasının eylemleri veya eylemsizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
PKF İstanbul is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
HİZMETLERİMİZSizlere neler sunuyoruz?
Son Yazılar