PKF International

https://pkf.com.tr/wp-content/uploads/2023/06/pkf-international-2-1.jpg

PKF International Limited (PKFI) hukuken bağımsız üye firmaların oluşturduğu PKF ağını yönetmektedir. Bağımsız denetim, vergi denetim ve danışmanlığı, muhasebe, kurumsal finansman ve işletme danışmanlığı hizmetleri veren yaklaşık 150 ülkede 214 global firma  ve 530’dan fazla ofisiyle hizmet vermektedir.

PKF International üyesi firmalar dünya çapında, tutarlı ve yüksek kalitede finansal denetim ve raporlamayı taahhüt eden denetim kuruluşlarının oluşturmuş olduğu Forum of Firms (FoF) üyesi olan, bir kuruluştur. PKFI, üye firmalarında çalışan 21.000 ‘den fazla personeli olan büyük bir bağımsız denetim, vergi denetim ve danışmanlığı, muhasebe ve danışmanlık organizasyondur.

PKF International Limited hukuken bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip firmaların oluşturmuş olduğu bir ağ olup bu ağın diğer üyelerinin faaliyetleri nedeniyle herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

PKF Uluslararası ya da üye firmalar hakkında daha fazla bilgi için www.pkf.com

https://pkf.com.tr/wp-content/uploads/2024/02/dunya.png

Haberdar olmak için

Gelen kutunuza iş için ilham, trend çözümler ve danışmanlık ipuçları
almak için e-posta adresinizi girin.

  PKFİSTANBUL
  PKF Istanbul is the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.
  Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
  PKFİSTANBUL
  PKF İstanbul, PKF Global'a bağlı bir üye olup, her biri ayrı ve bağımsız hukuki bir varlık olan PKF International Limited üye firmalarının ağıdır. Her bir üye veya yazışma firmasının eylemleri veya eylemsizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
  PKF İstanbul is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).
  Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
  HİZMETLERİMİZSizlere neler sunuyoruz?
  Son Yazılar