Tedarik Zinciri Risk Analizi

İşletmeler riskli müşterilere yapılan sevkiyatlar, gereğinden fazla alım yapılması, fire oranlarının ve verim düşüklüğünün gizlenmesi, ürün değerinin altına yapılan satışlar, miktar ya da tutarda sahtecilik, hatalı sevkiyat, hırsızlık gibi birçok risk ile karşı karşıyadır.
https://pkf.com.tr/wp-content/uploads/2023/05/tedarik-zinciri-risk-analizi.jpg

İşletmeler riskli müşterilere yapılan sevkiyatlar, gereğinden fazla alım yapılması, fire oranlarının ve verim düşüklüğünün gizlenmesi, ürün değerinin altına yapılan satışlar, miktar ya da tutarda sahtecilik, hatalı sevkiyat, hırsızlık gibi birçok risk ile karşı karşıyadır. Bu risklere sebep olan süreç ya da sistem açıkları, kötü niyetli kişilerce çıkar elde etmek ya da işletmeye zarar vermek için kullanılırken, yetersiz ya da dikkatsiz çalışanların hataları sonucu işletmelere zarar vermelerine sebep oluyor.

Tedarik zinciri risk analizi, işletmenin satın alma, satış, depo yönetimi, üretim, sevkiyat gibi tedarik zincirine dahil olan tüm noktalarında detaylı risk analizlerinin yapılması ve şüphe uyandıran noktalarda geçmiş dönem örneklerinin incelenmesini kapsayan analiz çalışmasıdır. Suistimal denetiminden temel farkı tedarik süreçlerinin derinlemesine incelenmesini içermesi ve zararın oluşmadan önlenmesini hedeflemesidir.

Tedarik zinciri risk analizi çalışmalarımız iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada işletmenin tedarik zinciri süreç ve işlevlerinde bir suistimal ya da işletmeye zarar verebilecek hata riski bulunup bulunmadığı konusunun araştırılması, ikinci aşamada ise yüksek suistimal riski bulunan noktalarda örnekleme ile geçmiş dönem hareketleri incelenerek sonuçların işletmeye raporlanmasıdır.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri ile İlgili Yazılar

Yönetim Danışmanlığı Partnerleri

PKFİSTANBUL
PKF Istanbul is the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

“PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
PKFİSTANBUL
PKF İstanbul, PKF Global'a bağlı bir üye olup, her biri ayrı ve bağımsız hukuki bir varlık olan PKF International Limited üye firmalarının ağıdır. Her bir üye veya yazışma firmasının eylemleri veya eylemsizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
PKF İstanbul is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
HİZMETLERİMİZSizlere neler sunuyoruz?
Son Yazılar