PKF Startup Merkezi

PKF Startup Merkezi olarak, fikir aşamasından başlayarak, ölçeklenme ve halka arz aşamalarına kadar olan süreçte, startup veya startuplarla sınırlı olmaksızın, KOBİ'lerin de finansmana erişimi konusunda yatırımcılarla ilişkilerinde destek sağlıyoruz.
PKF Startup Merkezi
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Sürece genel olarak projeksiyon tutarsak özellikle;

Tohum ve tohum öncesi aşamadaki girişim ve şirketler için, “projesiyle ilgilenebilecek” doğru yatırımcılarla ilişkilerin kurulması ve yönetilmesi çok önemlidir. Bu süreçte, yatırımcı ilişkileri başlamadan önce projeye ilişkin finansal ve işleyiş yönünden değerlendirmeler yapıyoruz.

Erken aşama girişimler için, uygun yatırımcılarla eşleştirilme ve ilişkilerin yönetilmesi, yatırım aşamasına kadar iletişimin sürdürülmesi ve nihayetinde finansal ve hukuki destek sağlanması hizmetleri sunuyoruz.

Belirli bir aşamaya gelmiş ve büyümek için ölçeklenmeye ihtiyaç duyan şirketler için, finansman arayışında gerekli ilişki ve iletişimi sağlıyor, ölçek stratejilerini oluşturuyoruz.

Exit aşamasına gelen şirketler için, halka arz başta olmak üzere, exit stratejilerini belirliyor, halka arz sürecini yönetiyor, aracı kurumlarla ilişkileri yürütüyor ve halka arz sonrası kurumsal yönetim gibi sermaye piyasası mevzuatıyla ilgili konularda destek sağlıyoruz.

Tüm bu sürece paralel olarak; PKF Global’in küresel bakış açısı ve yerel yaklaşımımızla dijital dönüşüm, finansal danışmanlık, muhasebe ve bağımsız denetim gibi hizmetleri de sunuyoruz.

Startup Hizmetlerimiz

Start up hukukFikir aşamasından, exit sürecine kadar uçtan uca hizmet vermekte olduğumuz startuplara geleceğin büyük ve değerli şirketleri olabilecekleri bilinciyle hizmet veriyoruz.

Bu kapsamda verdiğimiz bazı hizmetler:

 • Şirket kuruluş işlemleri
 • Şirket yapılandırmaları
 • Teşvikler konusunda danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
 • Gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması
 • Hissedarlar arası sözleşmelerin hazırlanması ve uyuşmazlıkların çözümü
 • Yatırım sözleşmelerinin hazırlanması ve yatırım görüşmelerinin yürütülmesi
 • Cliff and Vesting sözleşmelerinin hazırlanması
 • KVKK uyumluluk projelerinin yürütülmesi
 • Düzenli danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Üyelik, mesafeli satış ve hizmet sözleşmelerinin hazırlanması
 • KVKK ve Marka işlemleriyle ilgili gerekli sürecin yürütülmesi

İlgili İçeriklerimiz

Ortaklarımız

PKFİSTANBUL
PKF Istanbul is the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

“PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
PKFİSTANBUL
PKF İstanbul, PKF Global'a bağlı bir üye olup, her biri ayrı ve bağımsız hukuki bir varlık olan PKF International Limited üye firmalarının ağıdır. Her bir üye veya yazışma firmasının eylemleri veya eylemsizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
PKF İstanbul is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
HİZMETLERİMİZSizlere neler sunuyoruz?
Son Yazılar