Kurumsal İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Stratejik İnsan Kaynakları Danışmanlığı • Kalite Yönetim Sistemleri • TURQUALITY®️ Danışmanlığı • Sosyal Uygunluk Denetim Danışmanlığı
Kurumsal İnsan Kaynakları Danışmanlığı

1- STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

 • Strateji Oluşturma
 • Organizasyon Planlama
 • İK Eylem Planı ve Yetkinlik Modeli Oluşturma
 • İK Prosedür Yönetimi ve Kurum Kitapçığı oluşturma
 • Çalışan Memnuniyet Anketi ve Analizi
 • İK Analizi (Denetim)
 • Yetenek Yönetimi
 • İşe Alım Süreci ve Oryantasyon
 • İş Analizi ve Norm Kadro Oluşturma
 • Değerlendirme merkezi
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Performans Yönetim Sistemi
 • İş Değerleme ve Ücret Yönetimi

2- KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ( ISO 9001, 10002, 27001,18001 VE DİĞERLERİ)

 • Kapsam
 • Atıf yapılan standartlar
 • Terimler ve tarifler
 • Kuruluşun Bağlamı
 • Liderlik
 • Planlama
 • Destek
 • Operasyon
 • Performans Değerlendirme
 • İyileştirme

3- TURQUALİTY DANIŞMANLIĞI

TURQUALITY®️, Markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

4- SOSYAL UYGUNLUK DENETİM DANIŞMANLIĞI

Sosyal uygunluk denetimleri, markalara ait ticari ürünlerin, hammadde girişinden başlayarak tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarda süreçleri yürüten işletmelerin, Uluslararası, ulusal ve yerel tüm kanunlara uygun davranmalarının yanı sıra sosyal, fiziksel ve çevre koşullarını da kontrol altına almasını sağlayan yönetim sistemleridir. BSCI,SEDEX,Wrap,Fama,SA 8000,WCA vb.

5- EĞİTİMLERİMİZ

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimleri

 • Eğitim Yatırımının Geri Dönüşü – ROI: İnsan Kaynakları ve Eğitim Uzmanları İçin Atölye Çalışması
  Eğitim Yönetimi Eğitimi
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Eğitimi
 • Grup Mülakatı Eğitimi
 • Güncel ve Uygulamalı BordrHazırlama Eğitimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı Eğitimi
 • İş Analizi, İş Tanımı & İş Yeterliliklerinin Belirlenmesi Eğitimi
 • İş Değerlemeye Dayalı Ücret Sistemi Yönetimi
 • İş Yaşamında Çoklu Kuşak Yönetimi ve Y Kuşağı İçin İK Uygulamaları:
 • İnsan Kaynakları Profesyonelleri İçin Uygulama ve Öneriler
 • Kurum Karnesi (Balanced Scorecard) ve Süreç Performans Yönetimi Eğitimi
 • Oryantasyon Programı Tasarımı
 • Performans Yönetimi ve Değerlendirmesi Eğitimi
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri ve İşten Çıkış Sürecinin Etkin Yönetimi Eğitimi
 • Personel Niteliklerinin Belirlenmesi Ve Norm KadrAnalizi
 • Performans Yönetim Sistemi Kurulması Ve Uygulanması Eğitimi
 • X-Y Kuşağı Birlikte Çalışıyor

Kişisel Gelişim Eğitimleri

 • Diksiyon ve Topluluk Önünde Etkili Konuşma Eğitimi
 • İletişim Odaklı Hedefe Ulaşma Stratejileri Eğitimi
 • Kişisel Verimlilik ve Başarı Eğitimi
 • Koçluk Ve Mentorlük Eğitimi
 • Yaratıcı Drama ile Etkili İletişim ve Çatışma Yönetimi Eğitimi
 • Zor İnsanlarla Başa Çıkabilme Eğitimi
 • Etkili İletişim Ve Beden Dili Eğitimi
 • İlişki Yönetimi Eğitim Programı
 • Kişiselde Pozitif Algı Yaratma Eğitimi
 • Stres Yönetimi Ve Öfke Kontrolü Eğitimi
 • Etkin Çatışma Yönetimi Eğitimi
 • Bireysel Gelişim Eğitimi
 • Başarı Ve Mutluluk İçin Yol Haritası Eğitimi
 • Gelecek Planı
 • Kişisel Kariyer Planı
 • Başarı İçin Yetkinlik Geliştirmek
 • İletişimde Değer Yaratmak
 • Sosyal Ve Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj Eğitimi
 • Etkileyici Kişisel İmaj Eğitimi
 • Kişisel Marka Olmak
 • Kitap İle Sohbet

Üniversite Öğrencileri İçin Kariyer Koçluğu Ve Gelecek Planı Eğitimleri

 • Lise Öğrencileri İçin Kariyer Koçluğu Ve Gelecek Planı Eğitimleri
 • İlköğretim Öğrencileri İçin Kariyer Koçluğu Ve Gelecek Planı Eğitimleri
 • Başarı İçin Gelişim
 • Çocuğumla Birlikte Gelişiyorum
 • Ailemle Birlikte Gelişiyorum
 • Ana-Baba Okulu
 • Mutlu Bir Aile İçin Değer Yaratan İletişim
 • Başarı İçin Farklılıkların Yönetimi

Yönetim Becerileri Eğitimleri

 • Çeşitlilik Yönetimi Eğitimi
 • Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi
 • Doğru ve Etkili Takım Çalışması Eğitimi
 • Eğitimcinin Eğitimi ve Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
 • Etkili İletişim Eğitimi
 • Etkili Rapor Yazma Teknikleri Eğitimi
 • Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi
 • Etkin Çatışma Yönetimi Eğitimi
 • Etkin Toplantı Yönetimi Eğitimi
 • Hat Yöneticiler İçin Liderlik Eğitimi
 • Her Alanda Liderlik Eğitimi
 • Kurum İçinde Koçluk Uygulaması Ve Mentorluk Sistemi
 • Kurum Kültürü ve Kurumdaşlık Bilinci Oluşturma Eğitimi
 • Motivasyon Arttırma Yöntemleri Eğitimi
 • Müşteri Odaklı İletişim Eğitimi
 • Profesyonel İş Yazısı Yazma Eğitimi
 • Stratejik Yönetim Ve Liderlik Eğitimi
 • Stratejik Yönetim Ve Stratejik Düşünme Eğitimi
 • Stres ve Stres ile Başa Çıkabilme Eğitimi
 • Telefonda Hizmet Kalitesi (Call Center) Eğitimi
 • Temel Koçluk Becerileri Eğitimi
 • Temel Yönetim Becerileri Eğitimi
 • Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi
 • Üst Düzey Yöneticiler İçin Liderlik Eğitimi
 • Yöneticilik İçin Etkin Müzakere Teknikleri Eğitimi
 • Yöneticilik Ve Etkili Ekip Kurma Eğitimi
 • Yöneticilik ve Yeni Neslin Yönetimi Eğitimi
 • Yüzyüze İletişimde Etkinlik Eğitimi
 • 2.Kuşak Patronlar İçin Yönetim Becerileri Kampı
 • Film İle Sohbet
 • Kurumsal İtibarın İletişimi Eğitimi
 • Mobbing / İş Yerinde Duygusal Saldırı Yönetmeliği
 • Müşteri Odaklı İletişim Eğitimi
 • Orta Düzey Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi
 • Profesyonel Toplantı Yönetimi Eğitimi
 • Üst Düzey Yöneticiler İçin Liderlik Ve Koçluk Eğitimi
 • Yöneticilerde Kişisel İmaj Ve Beden Dili Eğitimi
 • Etkili Takım Yönetimi Eğitimi
 • Motivasyon Yönetimi Eğitimi
 • Yönetim Ve Liderlik Becerileri Eğitimi
 • Strateji Oyunları
 • Yaratıcı Drama İle Kurumsal Kültür Oluşturma Eğitimi

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

 • Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri

 • APQP İleri Ürün Kalitesi Planlaması Eğitimi
 • Core Tools ( APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA ) Eğitimleri
 • Etkin Proje Yönetimi Eğitimi
 • FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi Eğitimi
 • Global 8D Problem Çözme Yönetimi Eğitimi
 • IMDS 8.0 Nt Uluslararası Malzeme Veri Sistemi Eğitimi
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Yönetim Sistemi Eğitimi
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Ve İç Denetçi Eğitimi
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi
 • ISO 18001:2015 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Ve İç Denetçi Eğitimi
 • ISO 18001:2015 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Ve İç Denetçi Eğitimi
 • ISO 22000:2005 FSSC 22000:2010 PAS 223 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
 • ISO 22000:2005 FSSC 22000:2010 PAS 223 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve İç Denetçi Eğitimi
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi
 • ISO TS 16949:2009 Temel Bilgilendirme Eğitimi
 • Kabul Edilebilir Kalite Seviyesi (AQL) Eğitimi
 • Kalite Çemberleri (Sorun Çözme Grupları) Eğitimi
 • MSA Ölçüm Sistemleri Analizi Eğitimi
 • PPAP Üretim Parçası Onay Prosesi Eğitimi
 • Problem Çözme ve Kök Neden Analizi Eğitimi
 • Projelerde Ekip Çalışması ve Yönetimi Eğitimi
 • QFD Quality Function Deployment (Kalite Fonksiyonlarının Dağılımı) Eğitimi
 • SA 8000:2008 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Eğitimi
 • SPC İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi
 • Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi
 • TRİZ – Yaratıcı Problem Çözme Teorisi Eğitimi
 • Uygulamalı Süreç Yönetimi Eğitimi
 • VDA 6.3 Alman Otomotiv Enstitüsü Proses Denetimi Eğitimi
 • IATF 16949:2016 Temel Bilgilendirme Eğitimi
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

İş, Sosyal Güvenlik ve Teşvik Danışmanlığı ile İlgili Yazılar

İş, Sosyal Güvenlik ve Teşvik Partnerlerimiz

PKFİSTANBUL
PKF Istanbul is the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

“PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
PKFİSTANBUL
PKF İstanbul, PKF Global'a bağlı bir üye olup, her biri ayrı ve bağımsız hukuki bir varlık olan PKF International Limited üye firmalarının ağıdır. Her bir üye veya yazışma firmasının eylemleri veya eylemsizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
PKF İstanbul is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
HİZMETLERİMİZSizlere neler sunuyoruz?
Son Yazılar