SGK Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilme Kriterleri Düzenledi

6 Haziran 2024Yazan: PKF İstanbul
Sirküler
SGK SİRKÜLERİ: 2024-12
SİRKÜLER TARİHİ: 06.06.2024

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca, devlete olan borcun vadesinde ödenmesi veya haciz işlemi yapılması borçluyu çok zor duruma düşürecekse, borçlunun talep etmesi ve teminat göstermesi şartıyla borçlar 36 aya kadar taksitlendirilebilmektedir.

SGK Yönetim Kurulu, söz konusu kanuna dayanarak kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yaparak, prim borcunun tecil edilmesi için talepte bulunan şirketin çok zor durumda olup olmadığının tespiti ile ilgili kriterler yeniden belirlemiştir.

Tecil edilen borç ödeme planına bağlanırken en az yüzde 10’u ilk taksit tutarı olarak belirlenecektir. Kalan borç eşit taksitlere bölünecek. Tecil işlemi, ilk taksit tutarının ödendiği tarihte başlayacaktır.

Borçlu eşit taksit yerine kademeli ödeme planı talep ederse, ilgili birimin borçlunun taksitlerini eşit ödeyemeyecek durumda olduğuna kanaat getirmesi halinde kademeli tecil işlemi yapılabilecektir.

Borç 500.000 TL’yi aşıyorsa:

Çok zor durum tespiti likidite oranlarına göre tespit edilecektir. Borcu 500 bin liranın üzerinde olanlar için bilanço esasına göre defter tutan borçluların likidite oranı “Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar” formülüne göre hesaplanacaktır.

İşletme hesabına göre defter tutan borçlular için ise “Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar” formülüne göre likidite hesabı yapılacaktır.

Çok zor durum tespiti serbest muhasebeci mali müşavirler veya yeminli mali müşavirler tarafından tespit edilerek rapor düzenlenecektir.

Halka açık şirketlerin tespit işlemi ise Sermaye Piyasası Kuruluna verdikleri en son bilanço esas alınarak SGK tarafından gerçekleştirilecektir.

Borç 500.000 TL’yi aşmıyorsa:

Borcu 500.000 TL’nin altında olanlar için mali durum bildirim formu dolduracaklar. Burada beyan edecekleri bilgiler esas alınarak “Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar” formülüne göre SGK tarafından likidite oranı hesaplanacaktır.

Değerlendirme Kriteri

Likidite oranının “1,00” ve altında olması, borçlu açısından “çok zor durum” kabul edilecek. Likidite oranı “1,01” ve üzerinde olursa tecil talebi reddedilecektir.

Likidite oranının “0,51 – 1,00” arasında olması halinde azami 18 aya kadar, “0,50” ve altında olması halinde ise 36 aya kadar taksit imkânı sağlanacak. Bu süreler azami süreler olacak. Tecil işlemini yapan makamlar gerekirse daha az süreli tecil yapabilecektir. Beş yüz bin liralık tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır.

Şirket Yöneticilerinin Sorumlu Olduğu Borçlar

Tüzel kişi üst düzey yöneticilerinin ve limited şirket ortaklarının sorumlu oldukları borçları için tecil talep etmeleri halinde mali durum bildirim formundaki kendilerine ait mali bilgiler esas alınarak likidite oranı SGK tarafından belirlenecektir. Bu kişilerin şirket ile hukuki bağlarının devam edip etmemesine ve sorumlu oldukları borç miktarına bakılmaksızın likidite oranı hesaplanacaktır.

Prim Borcu Olan BAĞ-KUR’lular

BAĞ-KUR’luların (4/b) borçları için tecil talep etmeleri halinde çok zor durum tespiti, borç miktarına bakılmaksızın beyan edecekleri mali durum bildirim formundaki bilgiler esas alınarak SGK tarafından hesaplanacaktır.

Tecil ve Taksitin Bozulması

Borçlu kişi veya şirketlerin cari aylara ilişkin primlerini bir takvim yılı içinde üç defa ödememesi halinde tecil işlemi bozulacaktır. Bir takvim yılında en fazla iki aya ait ödenmeyen ya da eksik ödenen cari ay borçları ertesi yıl içinde ödenebilecektir.

Not: Söz konusu sirkülerlerimiz, dergilerimiz ve yayınlarımızın toplu olarak paylaşıldığı mail listemize dahil olmak isteyen kişi ve kurumlar “info@pkf.com.tr”   adresine e-posta gönderebilir, ya da ekranın sağında bulunan formu doldurabilirler.

(*) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan şirketimiz sorumlu tutulamaz.

PKFİSTANBUL
PKF Istanbul is the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

“PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
PKFİSTANBUL
PKF İstanbul, PKF Global'a bağlı bir üye olup, her biri ayrı ve bağımsız hukuki bir varlık olan PKF International Limited üye firmalarının ağıdır. Her bir üye veya yazışma firmasının eylemleri veya eylemsizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
PKF İstanbul is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
HİZMETLERİMİZSizlere neler sunuyoruz?
Son Yazılar