Ustalık Belgeleri, 6111 Sayılı Teşvik Kanunu Kapsamında SGK Tarafından Kabul Edilecektir

6 Haziran 2024Yazan: PKF İstanbul
Sirküler
SGK SİRKÜLERİ: 2024-11
SİRKÜLER TARİHİ: 06.06.2024

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 31.05.2024 tarih ve 96172136 sayılı Genel Yazısında; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici-10. Maddesi ile genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik özel sektör işverenlerinin 1/3/2011 ila 31/12/2025 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân veren 6111 kanun numaralı teşvik uygulamasında, 2017 yılı ve sonrasında mesleki eğitim merkezi programına kayıt olmuş ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 16. maddesi kapsamında kalfalık belgesi ile birlikte 28/1-(b) bendi kapsamında ustalık belgesi alarak mesleki eğitim merkezi programından mezun olanlar, 4447/Geçici-10. maddesine göre “mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretimi bitirenler” kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştır.

Dolayısıyla;

  • 2017 yılı ve sonrasında Mesleki Eğitim Merkezi programına kaydolunması,
  • Mesleki Eğitim Merkezi’nden sadece ustalık belgesi veyahut kalfalık+ustalık belgesi alınması,
  • Destek kapsamına giren sigortalının ustalık belgesinde belirtilen meslek alanında çalıştırılıyor olması,
  • 6111 sayılı teşvik için diğer şartlara sahip olması kaydıyla 24/36 ay süreyle bu destekten yararlanabileceği,
  • Buna ek olarak, işe giriş tarihi itibarıyla mesleki yeterlilik belgesi olmayan fakat çalışmakta iken söz konusu ustalık belgesini alan sigortalılar ilgili destekten 12 ay süreyle de yararlanabileceği,
  • Ayrıca sigortalının Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması halinde destek süresine ilave 6 ay ekleneceği açıklanmıştır.

Bu nedenle; 2017 yılı ve sonrasında ustalık belgesi alarak aynı meslek kodunda çalışan sigortalılar için 6111 sayılı kanun ile verilen teşvik hakkından, genel yazıda verilen süreler kadar yararlanılacağından ilgili belgelere sahip olan ve aynı meslek kodunda çalışan işçilerin ustalık belgelerini SGK’ya ibraz etmeleri halinde gerekli uzatma işlemleri tanımlanacaktır.

Söz konusu genel yazıdaki detaylar için olay örnekleri aşağıdadır.

Örnek 1: 1/5/2024 tarihinde işe alınan kadın sigortalı (A)’nın 26/4/2017 tarihinde mesleki eğitim merkezi programına kayıt olup 23/5/2019 tarihinde ustalık belgesi aldığı varsayıldığında bu sigortalı için teşvikten yararlanma dönemi 2024/Mayıs ila 2027/Nisan ayı/dönemi (36 ay) olacaktır. Bu sigortalının Türkiye İş Kurumuna işsizlik kaydı varsa destekten yararlanma dönemi 2024/Mayıs ila 2027/Ekim ayı/ dönemi (42 ay) olacaktır.

Örnek 2: 11/3/2025 tarihinde işe alınan kadın sigortalı (Y)’nin 26/4/2016 tarihinde mesleki eğitim merkezi programına kayıt olup 22/3/2020 tarihinde ustalık belgesi aldığı varsayıldığında, her ne kadar ustalık belgesi 22/3/2020 tarihinde alınmış olsa da bu sigortalının mesleki eğitim merkez programına kayıt tarihi 2017 yılı öncesine ait olduğundan, bahse konu sigortalı mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretimi bitirenler kapsamında değerlendirilmeyeceğinden (ilgili kanunda sayılan belge ve niteliğe sahip olmayan) destekten yararlanma dönemi 2025/Mart ila 2027/Şubat ayı/dönemi (24 ay) olacaktır.

Örnek 3: 27/4/2024 tarihinde işe alınan 26 yaşındaki erkek (B) sigortalısından dolayı destekten 2024/Nisan ila 2026/Mart ayında/döneminde (24 ay) yararlanmaya hak kazanılmış iken, söz konusu sigortalının 15/1/2023 tarihinde mesleki eğitim merkezi programına kayıt olup çalışmakta iken 23/1/2026 tarihinde ustalık belgesi aldığı varsayıldığında, bu sigortalı bahse konu teşvikten 12 ay süreyle daha yararlanılabilecektir. Bu durumda söz konusu sigortalıdan dolayı destekten yararlanma dönemi 2024/Nisan ila 2027/Mart ayı/dönemi (36 ay) olacaktır.

Örnek 4: 3 No.lu örnekteki sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesinde yer alan destekten 24 ay süreyle yararlanıldıktan sonra, bu sigortalının 15/5/2027 tarihinde ustalık belgesi aldığı varsayıldığında, söz konusu sigortalıdan dolayı 2027/Mayıs ila 2028/Nisan ayında/döneminde 12 ay süreyle bahse konu teşvikten yararlanılabilecektir.

Örnek 5: 25/6/2024 tarihinde işe alınan 30 yaşındaki erkek sigortalı (K)’nın 10/2/2018 tarihinde mesleki eğitim merkezi programına kayıt olup 16/3/2020 tarihinde ustalık belgesi aldığı varsayıldığında bu sigortalı için teşvikten yararlanma dönemi 2024/Haziran ila 2026/Mayıs ayı/dönemi (24 ay) olacaktır. Bu sigortalının Türkiye İş Kurumuna işsizlik kaydı varsa destekten yararlanma dönemi 2024/Haziran ila 2026/Kasım ayı/dönemi (30 ay) olacaktır.

Not: Söz konusu sirkülerlerimiz, dergilerimiz ve yayınlarımızın toplu olarak paylaşıldığı mail listemize dahil olmak isteyen kişi ve kurumlar “info@pkf.com.tr”   adresine e-posta gönderebilir, ya da ekranın sağında bulunan formu doldurabilirler.

(*) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan şirketimiz sorumlu tutulamaz.

PKFİSTANBUL
PKF Istanbul is the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

“PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
PKFİSTANBUL
PKF İstanbul, PKF Global'a bağlı bir üye olup, her biri ayrı ve bağımsız hukuki bir varlık olan PKF International Limited üye firmalarının ağıdır. Her bir üye veya yazışma firmasının eylemleri veya eylemsizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
PKF İstanbul is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
HİZMETLERİMİZSizlere neler sunuyoruz?
Son Yazılar