PKF Yönetim Olgunluk Endeksini Hayata Geçirirken

Yönetim 7 basamaklı bir merdivendir, hangi adımı atacağınız kaçıncı basamakta olduğunuzla ilgilidir.

P. Drucker

PKF Yönetim Danışmanlığı Ekibimizin, uzun süredir üzerinde çalıştığı online kurum analizi uygulamasını tüm işletmelerimizin hizmetine sunmanın memnuniyeti içindeyiz.  Artık isteyen tüm iş sahipleri ve yöneticiler, kendi işletmelerini, farklı alanlarda, uzmanlıkla oluşturulmuş 130 civarındaki ifade-yargı üzerinden değerlendirip, bölümler bazında olgunluk-yönetim derinliği seviyelerini görmek imkanına erişecekler.

Yönetim Olgunluk Endeksimiz, şirketin yapısına göre özelleştirilen bir değerlendirme modeli olarak tasarlanmıştır. Olgunluk Endeksi şirketin yönetim pratiğini ve süreçlerini daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek amacıyla şirketin yapısına göre özel ifadeler ve kriterler içermektedir.

Bu kriterler, şirketin sahip olması gereken yönetim becerileri, süreçler, takip, bilgi ve kültürle ilgilidir. Örneğin, stratejik planlama, liderlik geliştirme, performans, örgütlenme gibi şirketi kapsayan birçok alanda farklı kriterler ölçekte yer almaktadır.

Olgunluk endeksi; farklı sektörler ve şirket tipleri için kolaylıkla uyarlanabilir. Her organizasyonun farklı ihtiyaçları ve öncelikleri olduğu göz önüne alınarak, ölçek esnek bir yapıda hazırlanmıştır. Üretim işletmelerinde üretim ile ilgili parametreler ölçeğe dahil edilirken, üretim bulunmayan işletmelerde bu parametrelerin tümü otomatik olarak ölçekten kaldırılır. Bu da şirketlere ölçeği kendi bağlamına göre uyarlayabilme imkanı sağlar.

Olgunluk endeksi 6 farklı ölçüm kriteri ve rapordan oluşmaktadır;

1. Olgunluk endeksi ölçümü için belirlenen tüm kritik soruların yanıtlarına göre; şirketin genel olgunluk performansı değerlendirilir ve Genel Yönetim Olgunluk Endeksi puanına ulaşılır.

2. Satış-pazarlama sistemi için belirlenen özel sorularla şirketin Satış-Pazarlama Yönetimi performansı ölçülür ve Satış-Pazarlama Olgunluk Endeksi puanı raporlanır.

3. Tedarik Zinciri Yönetimi için belirlenen özel sorularla şirketin Tedarik Zinciri Yönetimi performansı ölçülür ve Tedarik Zinciri Olgunluk Endeksi puanı raporlanır.

Yanıtlanan tüm sorular fonksiyonlar bazında, boyutlar bazında ve bilgi mimarisi bazında özelleştirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda 3 farklı ölçüm metoduna ulaşılır;

4. Fonksiyonlar bazında;

Olgunluk ölçeği; şirketin varlığını sürdürebilmesi için sahip olduğu 7 temel fonksiyon bazında değerlendirilmiş ve fonksiyonlar bazında olgunluk endeksi puanına ulaşılmıştır. Değerlendirilen fonksiyonlar şöyledir;

 • Gider-Maliyet-Bütçe,
 • Genel Yönetim,
 • Satış-Pazarlama,
 • İnsan Kaynakları
 • Kalite
 • Satınalma-Stok-Lojistik
 • Üretim ve Fason

5. Boyutlar bazında;

Ölçek; şirketin işleyişi ve sürdürülebilirliği için başarılı olması gereken 7 temel boyutu baz alınarak kategorilendirilmiştir. Boyutlar bazında olgunluk endeksi şu faktörlere göre belirlenmiştir;

 • Hedef
 • Dijitalleşme
 • Yönetim ve Liderlik
 • Yenilik-İnovasyon
 • Uygulama
 • Strateji
 • Planlama

6. Bilgi mimarisi bazında;

Olgunluk endeksinde; şirketin bilgi hafızasının oluşturulması, kullanılması ve sonuç üretilmesi ile ilgili şirketin konumunun ölçülmesi için bilgi mimarisi 4 farklı parametrede ölçeklendirilmiştir;

 • Tanımlama,
 • Kayıt,
 • Raporlama,
 • Karar ve İletişim

Şirket olgunluk endeksinden faydalanarak;  yönetim yeteneklerini ve süreçlerini değerlendirebilir. Yapılması gereken iyileştirmeler ve sürekli gelişmesinin önündeki engelleri fark ederek öncelikli konulara odaklanabilir.

Hazırlanan ölçek; şirketin rekabet avantajını artırması, sürdürülebilirliğini sağlaması ve gelecekteki belirsizliklere hazırlıklı olması için şirketler tarafından kullanılması gereken etkili bir Olgunluk Endeksi ölçüm aracıdır.

Hepinizi bu yeni dijital aracı denemeye davet ediyoruz.

Uygulama linkini ücretsiz almak için ke.ceylan@pkf.com.tr adresine mail atmanız yeterlidir.

PKFİSTANBUL
PKF Istanbul is the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

“PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
PKFİSTANBUL
PKF İstanbul, PKF Global'a bağlı bir üye olup, her biri ayrı ve bağımsız hukuki bir varlık olan PKF International Limited üye firmalarının ağıdır. Her bir üye veya yazışma firmasının eylemleri veya eylemsizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
PKF İstanbul is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
HİZMETLERİMİZSizlere neler sunuyoruz?
Son Yazılar