Geriye Dönük Teşviklerde Kanuni Faiz Hesaplanması

SGK SİRKÜLERİ: 2023-16
SİRKÜLER TARİHİ: 18.10.2023

Bilindiği üzere 2018 yılında yayımlanan 7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na ek 17 nci madde eklenmiş olup anılan maddeyle işverenlere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği yapma imkanı sağlanmıştır.

5510 sayılı Kanun’un ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği sonucu hesaplanan fark prim tutarlarının anılan maddenin üçüncü fıkrası gereğince kanuni faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Ancak SGK tarafından faiz hesaplama program çalışmaları nihayete ermediğinden bugüne kadar yapılan teşvik iadeleri, kanuni faiz hesaplanmaksızın işverenlerin cari ay veya yasal ödeme süresi geçmiş borçlarına mahsup edilmiştir.

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafınca yayımlanan “5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesi Kapsamında Kanuni Faiz Hesaplanması” konulu ve 13.10.2023 tarihli Genel Yazı ile birlikte; geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri neticesinde oluşan ve işverene iade edilen veya işverenin borçlarına mahsup edilen fark prim tutarlarının kanuni faizinin işverene ödenme usullerine yer verilmiştir.

Buna göre 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvik değişiklik talepleri sonucu işverenin borçlarına mahsup edilen veya işverene ödenen fark prim tutarlarına ilişkin kanuni faiz hesaplanmasında;

Kanuni faiz başlangıç tarihinin;

  • 4.2018 tarihinden önce talepte bulunulması halinde 1.5.2018 tarihi,
  • 4.2018 ila 1.6.2018 (bu tarih dahil) tarihleri arasında talepte bulunulması halinde de talep tarihini takip eden ay başı olacağı belirtilmiştir.

Kanuni faiz bitiş tarihinin ise ödemenin/mahsubun yapıldığı tarih olarak esas alınıp hesaplanması gerekecektir. Faiz hesaplanması ile ilgili detaylı işlemler ise SGK personelinin kullanımına açık olan MOSİP sistemine entegre edilmiştir.

5510 sayılı Kanun Ek 17. Maddesi kapsamında geriye dönük olarak mahsup edilen teşviklerin faiz hesaplamaları ve bunların iade alınması huşunda detaylı sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Not: Söz konusu sirkülerlerimiz, dergilerimiz ve yayınlarımızın toplu olarak paylaşıldığı mail listemize dahil olmak isteyen kişi ve kurumlar “info@pkfistanbul.com”   adresine e-posta gönderebilir, ya da ekranın sağında bulunan formu doldurabilirler.

(*) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan şirketimiz sorumlu tutulamaz.

PKFİSTANBUL
PKF Istanbul is the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

“PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
PKFİSTANBUL
PKF İstanbul, PKF Global'a bağlı bir üye olup, her biri ayrı ve bağımsız hukuki bir varlık olan PKF International Limited üye firmalarının ağıdır. Her bir üye veya yazışma firmasının eylemleri veya eylemsizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
PKF İstanbul is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
HİZMETLERİMİZSizlere neler sunuyoruz?
Son Yazılar