Sirküler
SGK SİRKÜLERİ: 2024-15
SİRKÜLER TARİHİ: 27.06.2024

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’a göre, her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

Bu düzenlemeye göre:

 • 2024 yılı mali tatili 2 Temmuz Salı günü başlayıp, 20 Temmuz günü sona ermektedir.
 • Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır
 • Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile ilgili bildirim süreleri ve ödemeler Mali Tatil Uygulaması kapsamında değildir. İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile ilgili bildirim ve yükümlülüklerin mevcut mevzuat hükümlerinde yer alan süreler dikkate alınarak yerine getirilmesi gerekmektedir!
 • Sigortalıların istirahatli oldukları sürede işyerinde çalışmadığına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken çalışmazlık bildirimi mali tatil kapsamında değildir.
 • 4857 sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak yapmaları gereken bildirimler mali tatil kapsamında değildir.
 • SGK’ya son verilme günü ya da ödeme vadesinin son günü 02 – 20 Temmuz arasında olan ve Mali Tatil kapsamına giren bildirimlerin ve ödemelerin 27 Temmuz günü mesai bitimine kadar yerine getirilmesi durumunda süresinde yapılmış sayılacaktır.
 • SGK’ya son verilme günü ya da ödeme vadesinin son günü 21-22-23-24-25 Temmuz olan ve Mali Tatil kapsamına giren bildirimlerin ve ödemelerin 25 Temmuz Perşembe günü mesai bitimine kadar yerine getirilmesi durumunda süresinde yapılmış sayılacaktır.

SGK Mevzuatı Bakımından Mali Tatil Kapsamına Giren Bildirim ve Ödemeler:

 • İşyeri Bildirgesi
 • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
 • Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
 • Sigorta Prim Borcu Ödemeleri
 • İdari Para Cezası İtiraz ve Ödemeleri
 • Diğer Bildirim, İtiraz ve Ödemeler (Resen Hesaplanan Prim Borcuna İtiraz, Asgari İşçilik Hesaplamasına İtiraz, Askerlik Borçlanmasına ilişkin ödeme süresi, KDV Mahsup yoluyla yapılacak prim ödeme süreleri, İnceleme/Teftiş sebebiyle istenilen işyeri kayıt ve belgelerinin Kuruma verilme süreleri)

Not: Söz konusu sirkülerlerimiz, dergilerimiz ve yayınlarımızın toplu olarak paylaşıldığı mail listemize dahil olmak isteyen kişi ve kurumlar “info@pkf.com.tr”   adresine e-posta gönderebilir, ya da ekranın sağında bulunan formu doldurabilirler.

(*) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, sirkülerimiz esas alınarak yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan şirketimiz sorumlu tutulamaz.

PKFİSTANBUL
PKF Istanbul is the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

“PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
PKFİSTANBUL
PKF İstanbul, PKF Global'a bağlı bir üye olup, her biri ayrı ve bağımsız hukuki bir varlık olan PKF International Limited üye firmalarının ağıdır. Her bir üye veya yazışma firmasının eylemleri veya eylemsizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
PKF İstanbul is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Maslak İSTANBUL
HİZMETLERİMİZSizlere neler sunuyoruz?
Son Yazılar